dimanche 12 décembre 2010

Vidarebefordradt - till jourhem och famille-hem!

En annan medlem i en groupe mot socialens öfvergrepp mot barn och föräldrar:

jour/familje hem ska ha klart för sig vad man har för uppdrag, men hur lätt kan det vara när komunen inte följer lagen om lvu och ger ett uppdrag hur som helst precis så som man gjorde när kalle var hos familjen eskong behandlar en som barnmisshandlare och pedofil trots att man inte gjort utredning om detta .. Dom tror väll aldrig i sin vildaste fantasi att det fins socialsekreterare och utredningshem som enbart arbetar i ekonomiska syften .. Men dom finns dom finns överallt .. Så alla seriösa jourhem och familjehem nästa gång ni får en placering var noga med att fråga harm man gjort en ordentlig utredning hos polisen innan ni överhuvudtaget tar emot barnet , denna utredning skall oxå följa med i uppdraget och gör en kontroll hos polis.Vi måste alla ta vårt ansvar.

Aucun commentaire: