mardi 24 juin 2008

"Ökad kondomanvänding inget skydd mot sexsmitta" DN-länk

Om kondom skall ha effekt på smittspridning krävs att man lyckas höja användandet av kondom vid tillfälliga sexuella kontakter från dagens 50 procent till betydligt högre nivåer. Program för ökad användning av kondom har dock gett begränsade effekter vad gäller minskad smittspridning i samhället.


Att kräva och använda kondom innebär i sig en markering av fruktan för sexuellt överförbara infektioner och misstro, vilket går emot själva idén med den sexuella relationen som ju syftar till närhet. [...]


En korrekt och konsekvent använd kondom ger teoretiskt ett bra skydd men fungerar betydligt sämre i det verkliga livet.


Läs mer - klicka titeln.

Aucun commentaire: