mercredi 10 septembre 2008

Medhåll - noll

Citat:

20-åringarna har inte mognad nog att reflektera över sitt föräldraskap, utan kopierar oftat de egna föräldrarnas mönster och så sker ingen utveckling. Så fortsätter de medeltida värderingarna att råda. Med högskoleutbildning, jordenruntresor och olika jobb får man en större utblick över världen och fattar att det finns många vägar att gå.

Kommentarer:
  • 1 ett nyfödt barn behöfver intet en reflektion öfver föräldraskapet från föräldrarnes sida, utan mjölk, gerna från moderns bröst, samt bytta blöjor, kläder och sängkläder:
  • 2 författaren till de hemska raderna erkänner att hans mål är att "utveckling" skall ske och "de medeltida värderingarna" bort: detta har barnet intet ett dugg behof af, minst af allt som nyfödd,
  • 3 författaren erkänner sig jobba på Rosengård, om det är som lärare eller socialarbetare vet jag intet, men uppenbarligen är det hans jobb att afråda från, evt "i extrema fall" sabotera, ungt moderskap.
  • 4 Ute i verlden är ungt moderskap ett ganska naturligt val. Ungt faderskap också, der 14-åringar ha rätt och möjlighet att försörja sig.

Aucun commentaire: