mercredi 4 mars 2009

Gud inför rätta bis

"Ett filmtips i höstmörkret är pjäsen God On Trial som filmatiserats av brittiska BBC. Handlingen är förlagd till koncentrationslägret Auschwitz någon gång under andra världskriget, där några judiska fångarna ställer Jahve inför rätta för kontraktsbrott. Kontraktet ifråga är förbundet med det judiska folket. Vad som sedan följer är de rättsliga pläderingarna som består i att olika fångar, utifrån sina unika livsöden och erfarenheter, ömsom angriper och ömsom försvarar Jahve som ju står åtalad i sin frånvaro."
Ah, en jude som försvarar HERREN? Hvem gjorde det inför Hannas och Kaiphas!Improperierna äro läsvärda i detta shg! Liksom långfredagens bön för dem. Den innehåller ett ord som säger att de brutit kontraktet. 1900 år före börskraschen eller före valet som förde Hitler till magten.

Aucun commentaire: