mercredi 11 mars 2009

Hans Lundahl, men ändå intet jag

Om ngn utifrån namnlikheten med frimuraren eller frikyrkomannen skulle sluta sig till att jag vore det ena eller andra deraf, vore det fel.

Likaså om ngn utifrån min stafning skulle sluta sig till att jag vore eller ansåge mig identisk med den i slutet af 1700-talet födde.PS: en google på "Hans Georg Lundahl" (med citattecken) ger enbart siter der jag sjelf varit. På Zoltans blogg "Alltid Yrvaken" annonceras dock meddelanden der jag icke kommenterat, enbart för att i kanten af bloggen mitt namn annonceras på sednaste kommentarer-funktionen.

Aucun commentaire: