vendredi 5 février 2010

Någon sade ett ord om att intet försumma sitt modersmål.

Ur brefvexling:

Sednaste! En rolig felskrivning ...


mitt svar:

sednaste, af sedan är ingen felskrifning - kolla SAOB;

eller:

- eller ordvexlingen "... schismae ..." [sagdt af Kejsare Sigismund vid konciliet i Konstanz] - "Schismatis/schismatos!" [rätta formen, påpekad af en språkkunnig] - "Caesar supra grammaticos" [kejsaren står öfver de språkkunnige] - "Caesar non supra grammaticam" [kejsaren står icke öfver språkkunskapen - jag citerade detta till en person som icke behöfde dessa förklaringar eftersom vi redan talat om detta många år tidigare];

- eller ryska exilanter som envisas/envisades att stafva Djeva med jatj, Symeon med izjitsa, Fjodor med fita (hvilket jag skulle göra om jag skrefve ryska);

- eller faktum att bredvid franskan som har sin stafning sedan revolutionen och engelskan som afvisar amerikanska nystafningen verkar det löjligt att ha en stafning som går tillbaka till 1906 och en verbböjning som går tillbaka till 1950
- eller faktum att jag hatar den manipulation af menniskor som kräfdes för att genomdrifva stafningsreformen, till exempel genom att löjliggöra "af" genom hårdt uttal, hvilket ordet aldrig haft sedan Verners lag (långt före svenskan, m a o), eller faktum att dialekter som uttala "hvilket" som "höcket" bli mindre illa representerade af gamla än af nya stafningen. / HGL

Aucun commentaire: