vendredi 18 juillet 2008

Johan ger mig alternativ ...

Paa kommentardelen af en redan öfverfull kommentardel paa annan blogg, i stället för paa det bloggmeddelande paa denna blogg, jag hänvisat honom till, saa ger mig Johan tvaa alternativ:

Hans, angående induktion har du två alternativ:

i) Gud kan utföra mirakel när som helst, hur som helst och var som helst >> Gud är allsmäktig, du kan dock inte förutsätta naturens regelbundehet (t.ex. kan du inte vara säker på att solen går upp i morgon.)

2) Gud kan inte utföra mirakel när som helst, hur som helst och var som helst >> du kan förutsätta naturens regelbundenhet, men du måste förneka den kristna guden.


Jag accepterar att de äro uttömmande, om tvaaan inkluderar atheism och nihilism, jag tar alternativ 1. Gud kan det. Det innebär intet att han vanligen gör det. En gitarrist och bandleader afbryter intet kamraternas alla verser (som han sjelf skrifvit med regelbunden rhytm) för att klämma ur sig eqvilibristiskt synkoperade riff han raakar komma paa för stunden. Hvilket innebär att en lyssnare kan göra induktioner om den vanliga rhytmen i laaten, oafsedt att han vet att riff förekomma.

Vi kunna inducera att solen lyser fraan morgon till afton, bortsedt fraan solförmörkelser (nra minuter laanga mellan det gradvisa försvinnandet och det gradvisa uppdykandet) och kraftig mulenhet, samt att stjernor intet först uppträda som kometer och sedan som fixstjernor, dessutom fixerade öfver ett bestämdt hus eller stall, äfven om Gud nu gjorde Bethlehemsstjernan och den tre timmar laanga förmörkelsen af hela himmelen paa Golgatha - derföre att riff är riff och vers är vers. Den parallelen borde till och med metalheads klara af att begripa! O s v för andra mirakler. Hvarföre reserverade han en vandrande stjerna som stadgar sig öfver Gud blifven menniska och en förmörkelse af en sol som vägrar lysa paa sin skapares misshandlande genom hans andra skapelsers otacksamhet för den gaangen? Just för att med denna special effect deklarera hvem som föddes och dog. För att empiriskt klargöra var det vanliga slutar och det transcendenta tar vid - för att det vanliga skall börja om med förnyad glädje.

Engelsmännen ha ett uttryck: "God willing and weather permitting" som brukas som formel reservation för annars förväntade framtida händelser eller handlingar. Araberna yttra dervidlag "Insh' Allah" (gäller baade kristna och muslimer, hvad jag fattat). Logik innebär intet att vara för fyrkantig för att fatta saadant.

Hans Lundahl
5/18 juli 2008
Avignon

PS, länken gaar till Joshuas tionde kapitel (en klassiker för geocentriker, som Galileo-processens upphof ger uttryck för) och derifraan till en förment motsägelse i Bibeln.

Read here. The second quote has been heavily over-interpreted. In fact it does not guarantee explicitly that all days will be equally long and bright, and if in spirit it mostly means that, it does not exclude miracles making one or two exceptions, or so.

7 commentaires:

Anonyme a dit…

Och den gode Johans svar finns här.

l_johan_k a dit…

http://yrvaken.wordpress.com/2009/07/17/gransen-mellan-vetenskap-och-tro/

Hans Georg Lundahl a dit…

för att göra en fungerande länk är html att föredraga:

http://yrvaken.wordpress.com/2009/07/17/gransen-mellan-vetenskap-och-tro/

Hans Georg Lundahl a dit…

men tack för länkbarheten!

l_johan_k a dit…

De flesta bloggar brukar göra html-koden automatiskt för länkar.

Hans Georg Lundahl a dit…

så ej blogger:

"Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme < b >, < i >, < a >"

HGL a dit…

"jag tar alternativ 1. Gud kan det. Det innebär intet att han vanligen gör det."

Om ettan skulle ha inneburit uttryckligen att Gud gör det så ofta att ingen kan känna rimlig tillförsigt inför morgondagens regelbundenheter (utan att dock kunna förutsätta den som evig säkerhet), så hade jag icke accepterat alternativen som uttömmande.