jeudi 3 juillet 2008

Vidarebefordradt: mattelärare kämpar för att få göra nytta!

Jag fick detta bref:

Hej!

Först och främst vill jag tacka Dig för att Du besökte mina matematiska hemsidor och för att Du skrev några rader till mig eller några meningar i min gästbok. Jag ber nu om ursäkt för att jag inte svarade dig, trots att det betydde så mycket för mig. De många breven och inläggen som har skrivits av mina hemsidors besökare, har gett mig kraft att orka kämpa vidare och har gett mig en mening i tillvaron.

Jag är en arbetslös lärare sedan flera år tillbaka. Som motprestation för den arbetslöshetsersättning och aktivitetspenningen som jag fick, men huvudsakligen som tidsfördriv, gjorde jag matematisksidor på internet. Jag gjorde hemsidorna för att kunna hjälpa de som har problem i matematik, för att kunna hjälpa elever, men även för outbildade lärare som behövde stöd. Jag trodde att jag gjorde något samhällsnyttigt.

Men den senaste utvecklingen visade istället att jag begick ett brott. Jag lade även ut skrivning/övningsuppgifter på internet. Samma eller liknande matematiska uppgifter som dagligen används och har använts under de senaste hundra åren i miljontals skolor över hela världen.

För upphovsrättsintrång dömde tingsrätten mig till böter och att betala skadestånd till upphovsmännen samt även rättegångskostnader. Det har gått så långt att Kronofogden tog mina besparningar och nu även tar den största delen av den blygsamma ersättningen som jag får från försäkringskassan. Detta har lett till att jag nu lever inom den möjligaste fattigdom som finns i Sverige.

Jag har inga medel för att kunna kämpa vidare. Men jag måste. Matematik är en vetenskap. Matematik tillhör mänskligheten och inte till någon privat ägare. Även om de matematiska uppgifterna som ligger till grund för betygsättningen i hundratals skolor i Sverige, tillåts att säljas privat och i vinstsyfte av kommunanställda lärare i gymnasieskolan till köpare.

Efter domstolsbeslutet lade jag ner mina matematiksidor, men efter de ytterligare anmälningar och fordringar som jag har fått, tänker jag lägga tillbaka allt, med en förhoppning att högre rättsliga instanser befriar mig från brottanklagelsen och skulden. Jag har lagt upp matematiklexikonet på en ny hemsideadress: http://matmin.kevius.se/, därifrån kan du ladda ned hela innehållet i en zippad form. Du kan läsa kopior av rättegångshandlingar på adressen http://www.kevius.com/ .

Jag hoppas på Din hjälp. Jag är rådlös men också medellös. För att kunna anlita en advokat eller en sakkunnig går det bra att lämna ett bidrag på följande konto på SEB: 5404 - 00 108 76 (kontohavare Bruno Kevius)

Du hjälper mig även om du visar mitt brev till dina bekanta eller hänvisar till mina matematiksidor till de som behöver och önskar grundkunskaper i matematik.

Med vänliga hälsningar


Bruno Kevius

I enlighet med önskemålet lägger jag upp det här.

Aucun commentaire: