mardi 22 septembre 2009

Nederlanders en vietsen zijn wie koffie en milk

Andere observaties:

Nederlanders magen koeken, maar niet coke. Vindt ik ook een goede preference.

Voor Nederlanders is het een beetje beter een sudoku tegen en koek te wisselen. Voor een Franschman is het slemmer met sudokus dan met niets te bedelen.

Nederlanders hebben goede kruidkoeken.

Nederlanders praten beter engelsch dan ik nederlandsch. Franschmannen praten slemmer engelsch dan ik fransch.

Hans-Georg Lundahl

1 commentaire:

Hans Georg Lundahl a dit…

"Voor een Franschman is het slemmer met sudokus dan met niets te bedelen," zegt ik, maar dit was een beetje ongerecht, naa wat ik gisteren zag ...