vendredi 26 mars 2010

Commentar om Surahammar (länk)

1 Frågan man naturligtvis ställer sig är vad en katolsk rörelse, med förgreningar högt upp i näringsliv och beslutande församlingar, vill göra i en mellansvensk protestantisk sossekommun.


Jaha? Verkligen? Om man vill drifva en flickskola, för bruk under skollofven, är det väl knappast Östermalms finqvartér man skummar igenom, utan ngt ställe på landet. Hvilket ofta nog implicerar sossar, centern, kommunister och ofta nog implicerar lutheraner, frikyrkliga och Dan-Brown-läsare.

Frågestälningen verkar uttänkt för att misstänkliggöra hos en motståndare alt utom sjelf-isolering.

2 Ia Modin hoppade av Opus Dei för över tio år sedan. Hon är jurist och har varit nominerad till Stora Journalistpriset för sina avslöjanden om rörelsen i Sverige.

– Det är väldigt långsiktigt och väldigt genomtänkt. När de här flickorna konverterar vid 18–19 års ålder har deras föräldrar ofta ingen aning om att de sedan länge är fundamentalistiska katoliker.


Jag var pojke och 16 när jag bestämde mig för att bli katholik. "Fundamentalistisk" var jag i princip redan innan, tack vare mor. Fast af jesuit-beundran hade jag ett kort ryck till förmån för Teilhard de Chardin. Hvars vision om noossphère och punkt Omega numer får det att knottra sig längs ryggen.

Ia tycks vilja hindra 18 - 19-åriga flickor, kanske äfven pojkar, från att konvertera, och räkna på föräldrars medverkan. Nu råkar den åldern, enligt svensk lag räknas som myndig.

Skulle Ia göra samma hullabaloo om det gält en Rudolf-Steiner-skola? Jag tviflar.


Hans-Georg Lundahl
26/III/2010
Paris III, rådhuset.

Aucun commentaire: