vendredi 4 avril 2008

Jag har förståelse för vidskepliga atheister ...

... som hitta på pseudomedicinska termer för att förklara uppenbart i öfrigt friska menniskors historier om gudsgemenskap eller bönesvar såsom galenskap, men att som Körberg köra en hel campagne för att sinnessjukförklara dem*, eller att, som tydligen vissa åklagare och psychiatrer, backa upp honom deri, det är criminelt.

up-date:

för vidskeplig atheism fins nu ordet "vetenskeplighet" För den som vill veta vad det innebär och få en lite utförligare förklaring rekommenderas bloggposten…

*upptäckte just att "dem" var tvetydigt. Nej, det är intet vetenskepliga atheister Tommy angripit som sinnessjuka, och det gör icke jag heller. Vidskeplighet är inget sjukdomssymptom.

- kollade också upp att Tommy icke varit hp i ett aprilskämt

- sådant undrar jag dock om icke Dagen gått på:

» Borgmästaren i en fransk by har förbjudit invånarna att avlida. - kolla in datum och timslag för när Dagen publicerade detta på nätupplagan ...

Sorry, såg först intet att artikeln uppgaf: "meddelade den brittiska tv-kanalen Sky news för några veckor sedan."

Det var dermed heller intet aprilskämt ... suck.*

*Charlotte Chaffanjon. Clochemerle à Sarpourenx, le village où il est interdit de mourir. . 2008-12-11. URL:http://www.lepoint.fr/actualites-societe/clochemerle-a-sarpourenx-le-village-ou-il-est-interdit-de-mourir/920/0/226834. Accessed: 2008-12-11. (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/5czXd8RnY)

Aucun commentaire: