mardi 1 avril 2008

Käns igen ...

Länk till artikel på Zoltans blogg.

Första kommentaren är min:

Finns det ateistiska sekter?
Ja, t ex marxister, humanister (tidigare humanetiska förbundet), RTVD, rand-dawkins-d’onfray, diverse nätverk som pronera methodologisk atheism i discipliner som annars utöfvas af äfven exvis kristna, de latinska frimurerierna af typen stor-orienter. Och LaVey-satanism.

Har ateismen blivit en religion?
Har den ngnsin varit annat än en utlöpare af protestantism, frimurerie och liberal judendom?

Får inte ateismen ifrågasättas?
Det fins ingen LAG som förbjuder det, men kolla gerna in oskrifna regler.

Sista kommentaren är min:
Käns igen. Jag är kompositeur (från min blogg nås “Antimodernism” der jag har en sida “Musicque”, och åtskilliga kompositioner - tillräckligt för att påbörja repertoiren i exvis fiol eller piano - och det handlar om tonal, instrumental och icke-kyrklig musik). De som uppmuntra mig äro sjelfva rädda. Detta är Aix-en-Provence. Jag har sökt kontakta en lärare på conservatoriet, liksom jag lemnat en kartong med url-en på Aix en Musique, och jag har åtskilliga ggr sökt komma till tals med medlemmar af Lyre Aixoise om mina kompositioner.

Jag talar om tiden sedan 2006, altså. Den orthodoxa församlingen verkar illa berörd öfver att jag skrifver på internet.

2 commentaires:

Hans Georg Lundahl a dit…

Antimodernism som MSN-groupe har blifvit stängd i Februari detta år, med resten af MSN-groupperna. Ny musikalisk site: musicalia

Hans Georg Lundahl a dit…

Short link being from an URL burner that is down, I give new link to same blog:

musicalia : General index
http://hglundahlsmusik.blogspot.com/2009/08/general-index.html