lundi 21 avril 2008

När jag skrifver dikter

... är det ofta i polemisk ton:

Fjortis bröllop
Rätt ställning

Gäller intet bara dikter, förresten:

allmänt hållen kristen apologetik:

Lovsång efter Auschwitz!

10 frågor

Interessanta bevis MOT evolutionstheorin, AF evolutionister

Evolutionens omöjlighet

Om Babels torn och derefter

Evig existens

Möjlighet ej nödvändigtvis faktum

Svar på populärateistiska invändningar

Visshet hos alla

Svar till prest på Helgon.net

Uppståndelsen

... Skulle du inte ställa dig följande frågor?

Mensklighetens kristnande

Orthodoxie - en förklaring

anledningar till min orthodoxa konversion

En del blef faktiskt något onödigt argsint, till och med. Och faktiskt finnas mindre kända fakta om korstågen som fått mig att taga afstånd från huru de sköttes. Inqvisitionen behöfver jag ej längre försvara, eftersom orthodoxa kyrkan aldrig tagit gemensamt beslut att godtaga detta. I öfrigt ser jag ännu ej att den som försvarar psychiatrien logiskt skulle ha rätt att angripa denna: i stället ser jag den kopplingen som en glidning inom och efter inqvisitionen som var mycket olycklig.

Hans Lundahl
Aix en Provence
Måndag Stilla Veckan
8/21 april 2008

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Amen!