mardi 15 avril 2008

Å & Ç

Enfin je peux commencer une phrase comme ÇA.

Äntligen har jag äfven stora Å, så nu kan jag bruka svenska bokstäfver fullt ut.
=
& A ring ; & a ring ;
in editione html= (omissis spatiis) Å å

Deo Gratias!

PS: alt+0197/0199

PPS: intra duas, est Æ ut Æneas! alt+0198
=
& AE lig ; & ae lig ; adde et & OE lig ; & oe lig ;
in editione html= (omissis spatiis)Æ æ adde et Œ œ

PPPS: ß ist alt+0223 oder
& sz lig ;
in editione html= (omissis spatiis) ß

alt+....=&#...; omissa cifra