jeudi 9 avril 2009

Qvinnofientlig psykiatrie?Alternativ tolkning: psykiatrien är lika qvinnofientlig som mansfientlig, men män ha sämre hjert- och kerl-helsa.

Aucun commentaire: