vendredi 9 avril 2010

Débat om evolution med ngn typ på en facebook-groupe

Han raillerade om att jag läste Genesis med "läs en annan bok".

Jag svarar: om du menar Origin of the Species, har jag redan läst den fram till den sida jag fann att Darwin började med dålig logik.

Derpå citerar jag hans argument inom mina svar:

"du sa att Darwin började med dålig logik"


yes, den sida han slutade med att beskrifva att ringspecies som duf-arter äro indirecte korsningsbara och derföre ha gemensam stamfader och öfvergick till att sepculera i att det kunde vara fallet i fråga om olika arter och slägten som definitivt intet uppvisa indirecte korsningsbarhet (dufvor och örnar, foglar och fiskar, et c)


"Sant, med tanke på att vi alla kommer från Adam och Eva så är det förvånansvärt lite missbildningar på jorden."


Inafvel ökar risken för att dåliga arfsanlag komma fram [när de redan existera, intet nödvändigtvis risken att de bildas]. Dessutom diversifierades menskligheten snabbt till den grad att inafvel kunde undvikas. Dessutom är problemet detsamma med evolutionistisk gemensam förfader.


"Var inte det typ bara 12 000 år sedan?"


Mindre enligt biblisk kronologie.


"Kineser och svarta började ploppa upp här och var, det förklaras inte i din lilla bok"


Jodå, alla folk härstamma från Noah, de svarta från hans sonson Kush. De genetiska skilnaderna äro så små att en åttondels-svart (som Alexandre Dumas den Yngre) ser ut som en hvit.

Nästa replik lemnade han den débatten derhän och öfvergick till förhör om jag var hvad han slutligen kallade "böghatare, abortmotståndare och anhängare af statsmord (dödsstraff)".

D v s mot sodomie [och jag är emot andra preventivmethoder med], mot abort [ngt han intet ansåg sig behöfva parodiera, han fann det motbjudande som sådant], för dessas kriminalisering och för att vissa brott i vissa lägen kunna straffas med döden. Efter mina svar var det tydligen mindre intressant att diskutera evolution.

Hans intresse i denna var tydligen doubbelt: a) att legitimera frångåendet af traditionnel kristen och f d d muslimsk ethik i dessa frågor med att kalla denna ethik för qvarlemningar af äldre (och sämre) utvecklingsstadier; b) att delegitimera kristendomen som sannings- och rättsgrund genom att bestrida skapelsen --- som om utveckling, ifall den existerade och kristendomen vore fel, automatiskt innebure att aflägsna sig från kristendomen, och som om frånvaron af öfvernaturlig rättskälla automatiskt innebure delegitimering af dödsstraff och legitimering af abort och preventivmedler, inklusive då sodomie.

HGL